Tomtepris
KR 349 000,-

550-600

Tradisjonell hyttestil

Vis på kart

Meld interesse

1-06

1-06

Stor flott solrik tomt i byggefeltet med tradisjonell hyttestil. Nær plassering til Jegertunet Feriesenter. Tomten har form som et prisme.Bilder fra tomten

Tomt opp mot nabogrense.
Grensen går helt opp til trestubbe.

Tomt opp mot nabogrense. Grensen går helt opp til trestubbe.

Tomten når du kommer gående ned bakken fra Jergertunet Feriesenter. Gangvei over tomten vil bli fjernet i forbindelse med at tomt blir begygget.

Tomten når du kommer gående ned bakken fra Jergertunet Feriesenter. Gangvei over tomten vil bli fjernet i forbindelse med at tomt blir begygget.

Tomten nedover bakken i Jegertunet. Eiendommen går helt til den andre siden av gangveien.

Tomten nedover bakken i Jegertunet. Eiendommen går helt til den andre siden av gangveien.

Grensepunktet ligger ca 1,6 meter bak dette punktet, orange merke.

Grensepunktet ligger ca 1,6 meter bak dette punktet, orange merke.

Tomten fra "grensemerke" og oppover mot der det er en snuplass/parkeringsplass.

Tomten fra "grensemerke" og oppover mot der det er en snuplass/parkeringsplass.

Snoren markerer eiendomsgrensen mot snuplass/parkeringsplass.

Snoren markerer eiendomsgrensen mot snuplass/parkeringsplass.