Hyttebilder

Hyttebilder

Bildene viser hytter tegnet av flere ulike firma og arkitekter og er kun ment som ideer til hva man selv kan bygge innenfor de reguleringsbestemmelsene som finnes på feltet.Det er tillatt med grunnflate på inntil 44 m2, det kan bygges i 2 etasjer, Hyttene skal ha tak-terrasse som kan tilsvare arealet over hele 2. etasje, det er tillatt å oppføre en utvendig bod på inntil 6 m2. Det er også anledning til å bygge en terrasse på plan med 1. etasje på inntil 20 m2.